Tekst aanpassen a a a
  • Contact met Corry
  • M 06 34 55 06 80
  • dag en nacht bereikbaar
    voor ieder met of zonder verzekering

Begraven of cremeren

Het blijft een persoonlijke en vaak ook gevoelsmatige keuze of je begraven wilt worden of gecremeerd, de beweegredenen zijn zeer uiteenlopend. Soms spelen de kosten een rol, een begrafenis heeft meer bijkomende kosten zoals het grafmonument en grafrechten en onderhoudskosten voor de begraafplaats. Het aantal crematies stijgt elk jaar ten opzichte van begraven. Goed te weten dat een asurn in een bestaand graf kan worden bijgezet.

Kerkhof, algemene begraafplaats

Behalve het kerkhof is er ook de gemeentelijke of algemene begraafplaats. De tarieven en mogelijkheden lopen per gemeente en begraafplaats nogal uiteen. De wettelijke termijn voor grafrust is tien jaar. Dan pas mag een graf geopend of verwijderd worden. Er kan gekozen worden voor een algemeen graf of een particulier graf. Een algemeen graf heeft een grafrecht van 10 jaar, deze kan niet verlengd worden. Een particulier graf is in onze regio meestal voor de periode van 20 jaar, waarna steeds verlengd kan worden voor minimaal 10 jaar. Soms is er sprake van een familiegraf, waarin nog bijgezet kan worden. Bij sommige begraafplaatsen kan de plaats van het graf door de nabestaanden gekozen worden, meestal is dat echter niet zo. Iedere begraafplaats heeft zijn eigen regels ten aanzien van afmeting en vormgeving van een monument op het graf.

Een urnengraf of urnenkeldertje

De meeste begraafplaatsen hebben ook een voorziening voor het plaatsen of begraven van een urn in de vorm van een urnenmuur, urnengrafjes of -keldertjes waar twee of meer urnen in geplaatst kunnen worden. Er kan in de meeste gevallen een gedenksteentje worden geplaatst dat moet voldoen aan de richtlijnen van de begraafplaats.

Natuurbegraafplaats

Op verschillende plekken in Nederland bestaan er al sinds langere tijd natuurbegraafplaatsen. In Zuidwest-Brabant zijn er ook een aantal opengesteld, zoals in Alphen en binnenkort ook in Hilvarenbeek. Per locatie zijn er verschillende mogelijkheden als het gaat om tijdelijke of zogenaamde eeuwige grafrust. Kiezen voor een natuurbegraafplaats is een heel bewuste keuze. Er zijn strikte regels voor het gebruik van natuurlijke materialen. Bij de verzorging en het kleden van de overledene moet daar rekening mee worden gehouden, evenals bij de keuze van het omhulsel. Op de meeste plaatsen kun je zelf een plaats uitzoeken voor het graf of waar de asurn kan komen. Soms kan er een boom geplant worden. Als er al een gedenkteken geplaatst mag worden, dan zijn daar stringente aanwijzingen voor. De bedoeling is dat het graf in zijn geheel weer onderdeel wordt van de natuur, ook de zichtbare bovenzijde. Afhankelijk van het aantal genodigden kan de afscheidsbijeenkomst en de condoleance ook ter plekke plaatsvinden.

Cremeren

De keuze voor een crematorium is vrij te maken, woonplaats of regio speelt daarbij geen rol. Elke locatie heeft zijn eigen beleid als het gaat om de tijdsduur van een afscheid in de aula en het gebruik van de koffiekamer. In veel gevallen kunnen we bij het reserveren extra tijd aanvragen. Verlenging brengt wel extra kosten met zich mee. Vandaag de dag hebben de koffiekamers een breed cateringaanbod. Het is echter niet verplicht gebruik te maken van de aula en de koffiekamer van het crematorium. Het afscheid kan ook elders plaatsvinden, waarna de overledene, met of zonder de nabestaanden, uitsluitend voor de crematie naar het crematorium gebracht wordt. Wil iemand bij de aanvang van het crematieproces, de zogenaamde invoer, aanwezig zijn dan moet dat vooraf door ons worden aangevraagd. Het bijwonen duurt ongeveer tien tot vijftien minuten, je ziet dan daadwerkelijk dat de kist of mand in de oven geschoven wordt. Een medewerker van het crematorium geeft op dat moment uitleg over de officiƫle procedure en vertelt stap voor stap wat er gaat gebeuren. Ook wordt het vuursteentje getoond met een uniek nummer, dit gaat mee in het crematieproces en geldt vanaf dat moment als identificatie voor de overledene. Dit vuursteentje wordt later samen met de asurn aan de familie overgedragen. Bij wet is in Nederland bepaald dat de as na 4 weken vrijgegeven mag worden. Als nabestaande bepaal je zelf wanneer je een afspraak maakt met het crematorium om de asurn op te halen, of dat de as verstrooid mag worden op het strooiveld of elders. Het betreffende crematorium stelt de nabestaanden kort na de crematie op de hoogte van de procedure en mogelijkheden. Asbewaring gedurende het eerste half jaar na de crematie is inbegrepen in de kosten voor het cremeren, daarna moet voor langere bewaring betaald gaan worden. Zelf uitstrooien in de openbare ruimte is formeel pas toegestaan nadat de eigenaar van de locatie daar toestemming voor heeft gegeven.

... dan buigt de twijg, geeft mee, springt terug, en hervindt zich