Tekst aanpassen a a a
  • Contact met Corry
  • M 06 34 55 06 80
  • dag en nacht bereikbaar
    voor ieder met of zonder verzekering

Kosten en verzekering

Kosten uitvaart

Een veel gestelde vraag is: “Wat kost een uitvaart bij jullie?” Omdat wij inspelen op individuele behoeften en wensen, is geen uitvaart hetzelfde, dus ook het kostenplaatje niet. Waar nodig ’puzzelen’ we samen binnen de financiële mogelijkheden. Zoeken naar alternatieven vinden we een uitdaging en niet meer dan logisch. Openheid en transparantie van alle betrokkenen  vinden wij hierbij belangrijk. Zo kunnen we komen tot een passend afscheid, ook financieel gezien.

Een mooi en goed afscheid wordt niet in de eerste plaats bepaald door materiële zaken maar vooral door de intentie, de oprechtheid en bewuste keuzes die passen bij hoe iemand in het leven heeft gestaan. In de eerste dagen na het overlijden leggen we aan de hand van de wensen een gedetailleerde kostenindicatie voor. Waar nodig maken we alsnog andere keuzes met elkaar.

 

Verzekerd of niet

Je bent vrij in de keuze van de uitvaartonderneming. Het is niet verplicht de uitvaart te laten uitvoeren door de verzekeraar. Er zijn twee soorten verzekeringen: een kapitaalverzekering (geldbedrag) of een specifieke uitvaartverzekering (diensten). Als wij de uitvaart verzorgen, nemen we contact op met de verzekeraar, melden het overlijden en informeren wat er wordt uitgekeerd.

Desgewenst zorgen we voor de financiële afhandeling. De opdrachtgever van de uitvaart machtigt ons daarvoor. Het uit te keren bedrag wordt  op de totaalkosten van de uitvaart in mindering gebracht.

Dat je altijd duurder uit zou zijn als je niet de door de verzekeraar zelf (o.a. Dela, Monuta, Yarden) de uitvaart laat regelen, is in de meeste gevallen niet zo. Al ben je verzekerd, vaak moet je ook dan  bijbetalen. Dat heeft te maken met de dekking van de polis en de wensen en keuzes die worden gemaakt. Vaak is de polis al lang geleden afgesloten en zijn de uitvaartwensen gaandeweg veranderd.

 

 

... dan buigt de twijg, geeft mee, springt terug, en hervindt zich