Tekst aanpassen a a a
  • Contact met Corry
  • M 06 34 55 06 80
  • dag en nacht bereikbaar
    voor ieder met of zonder verzekering

Vooraf Praten

 

Praten over het naderende levenseinde, de dood, je eigen uitvaart of die van een dierbare, doe je niet dagelijks. Misschien sta je er zelfs liever niet bij stil. Dat is begrijpelijk. Toch geeft het rust om ‘het er eens over te hebben’ en zodoende bespreekbaar te maken wat je belangrijk vindt. Het kan zorg of angst wegnemen bij ieder die erbij is betrokken. Dat schept duidelijkheid en geeft rust voor het moment en als het overlijden zich aandient. Wij kunnen hierbij ondersteunen in de vorm van een vrijblijvend voorgesprek, één op één, met je partner, samen met het gezin, of tijdens een informatiebijeenkomst voor een groter gezelschap.

 

Voorgesprek

Het voorgesprek is laagdrempelig, informeel, met aandacht en respect voor ieders inbreng. Het kan plaatsvinden op het eigen huisadres, bij ons of elders. We informeren waaraan op dat moment behoefte is. Moeilijke, emotionele situaties maken we bespreekbaar. Praten over je afscheid is vooral praten over het leven en hoe je in het leven hebt gestaan. …lees verder

 

Informatiebijeenkomst

Voor een informatiebijeenkomst kunnen we in samenspraak een laagdrempelig en passend programma samenstellen. Dit kan voor verenigingen, clubs, instellingen of bedrijven. De opzet biedt altijd ruimte voor interactie en vragen. …lees verder

 

Wilsbeschikking                    

In een wilsbeschikking maak je jouw wensen kenbaar met betrekking tot je uitvaart. Met de hand ingevuld en ondertekend en voorzien van datum is de wilsbeschikking rechtsgeldig en moet dienovereenkomstig worden uitgevoerd. Een notaris hoeft daarvoor niet te worden ingeschakeld. Duidelijkheid geven, is ook benoemen wat je in ieder geval níet wilt. Uitvaartzorg Drimmelen stelt wilsbeschikkingsboekjes ter beschikking. …lees verder

 

 

 

... dan buigt de twijg, geeft mee, springt terug, en hervindt zich