Tekst aanpassen a a a
  • Contact met Corry
  • M 06 34 55 06 80
  • dag en nacht bereikbaar
    voor ieder met of zonder verzekering

Voorgesprek

Een voorgesprek is laagdrempelig, informeel, met aandacht en respect voor ieders inbreng. Het kan plaatsvinden op het eigen huisadres, bij Uitvaartzorg Drimmelen of elders. We bespreken waar op dat moment behoefte aan is. Moeilijke, emotionele situaties kunnen aan bod komen. Wat houdt je bezig? Wat zou je willen weten? We geven informatie en samen kunnen we uitvaartwensen inzichtelijk maken of daarover adviseren.  We merken dat er vaak vragen zijn over – bijvoorbeeld – niet reanimeren, euthanasie en palliatieve zorg. Evenals over maatschappelijke onderwerpen als zelfbeschikkingsrecht bij dementie, wilsbeschikkingen en voltooid leven. Waar nodig kunnen wij informatie geven en doorverwijzen.

Praten over je afscheid is vooral praten over het leven, hoe je in het leven hebt gestaan. Het afscheid kan een weerspiegeling daarvan zijn. Er zijn veel mogelijkheden daaraan inhoud en vorm te geven. Uitgangspunt is jouw eigenheid waaraan recht gedaan mag en kan worden. We kunnen uitzoeken hoe het zit met één of meer verzekeringen en een kostenindicatie opstellen. Wat wordt besproken, kan worden vastgelegd in de zogenaamde wilsbeschikking. Vanzelfsprekend gaan wij vertrouwelijk om met de zaken die we bespreken. Die blijven onder ons.

... dan buigt de twijg, geeft mee, springt terug, en hervindt zich